بدینوسیله به اطلاع نمازگزاران عزیز می رساند آدرس سایت ستاد نماز جمعه قم به نشانی اینترنتی www.adinehqom.com تغییر یافت.

جهت ورود به سایت جدید ستاد نماز جمعه قم اینجا کلیک کنید.