جمعی از نوجوانان شرکت کننده در طرح بزرگ حی علی الصلاه جمعه این هفته مصادف با روز جهانی قدس با حضور در راهپیمایی شکوهمند روز قدس حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین علی الخصوص نوجوانان و کودکان فلسطینی اعلام کردند.
این نوجوانان با حمل تصاویر و پلاکاردهایی از کشتار کودکان بی دفاع فلسطینی گوشه ای از جنایات وحشیانه اسرائیل را به جهانیان نشان دادند.