صبح امروز جناب آقای احمد امیرآبادی  نماینده محترم مردم شهر مقدس قم در مجلس شورای اسلامی با حضور در مصلی قدس از نزدیک از وضعیت مصلی نمازجمعه قم بازدید کرد و در جریان روند کار مصلی قدس قرار گرفت.
حجت الاسلام جابر شیرازی (مسئول ستاد نماز جمعه قم ) با توضیحاتی از چگونگی روند کار عمرانی مصلی قدس قم از آقای امیرآبادی خواست تا بودجه از مجلس جهت پایان کار مصلی قدس تصویب شود .
حجت الاسلام جابرشیرازی در ادامه بیان کرد که با قولی که پیمانکار مصلی داده اگر مبلغ 3میلیارد تومان به مصلی اختصاص یابد این پروژه 6 ماهه به پایان خواهد رسید .
در این بازدید مسئول قبلی ستاد نمازجمعه قم آقای حاج علی  آقامحمدی  حضور داشت .